Sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

 1. Site-ul, conținutul și serviciile oferite pe lei.md sunt acceptate de dvs. fără modificări în conformitate cu termenii acestor Termeni.
 2. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile stabilite în acest document, nu utilizați site-ul web lei.md, bunurile serviciilor oferite prin intermediul acestuia și site-ul web lei.md în sine.
 3. Prin crearea unui cont pe panoul de anunțuri lei.md sunteți de acord cu termenii de utilizare a site-ului.
 4. lei.md poate modifica acest document în orice moment prin actualizarea acestei pagini. Veți fi informat prin e-mail cu privire la modificările aduse regulilor de utilizare a panoului de anunțuri lei.md. Prin utilizarea în continuare a site-ului lei.md, acceptați automat noile modificări ale prezentului acord.
 5. Titlul anunțului trebuie să fie relevant pentru conținutul anunțului, de ex. trebuie să conțină informații succinte despre produsul sau serviciul oferit.
 6. Anunțurile sunt publicate numai în 3 (trei) limbi – rusă, engleză și română.
 7. Titlurile și anunțurile care conțin caractere(!@#$%^&*() etc.) pot fi editate sau eliminate. ) pot fi editate sau eliminate.
 8. Textul anunțului nu trebuie să conțină cuvinte-cheie (etichete) care nu sunt direct legate de produsul sau serviciul oferit în anunț.
 9. Informațiile de contact furnizate în anunț, precum și în imaginile sau linkurile care îl însoțesc, trebuie să corespundă cu informațiile de contact furnizate în secțiunea “contacte” și în profilul personal al utilizatorului.
 10. Prețul din textul anunțului trebuie să corespundă prețului din linia de preț.
 11. Anunțurile sunt publicate strict în conformitate cu apartenența lor tematică la titluri și subtitluri. Dacă textul anunțului dvs. nu corespunde rubricii (subrubricii) tematice selectate, acesta va fi respins sau mutat și publicat într-o rubrică (subrubrică) tematică adecvată.
 12. Pot fi încărcate numai fișiere jpg, png și jpeg cu o dimensiune maximă de 800kb.
 13. Fiecare utilizator poate publica gratuit 4 anunțuri.
 14. Anunțurile plătite, preluarea anunțurilor vechi și crearea de anunțuri dedicate sunt posibile numai după achiziționarea unuia sau mai multora dintre pachetele prezentate aici.
 15. Plata se efectuează în următoarele moduri: 1. plată prin intermediul agregatorului de plăți paynet.md 2. Prin transfer bancar conform facturii primite – pentru persoane juridice.
 16. Este interzisă publicarea anunțurilor care încalcă legislația RM.
 17. Este interzisă publicarea de anunțuri pentru vânzarea de arme, droguri, explozivi și alte bunuri interzise prin lege.
 18. Este interzisă publicarea anunțurilor care nu au sens (de exemplu, spam, anunțuri de testare etc.).
 19. În cazul unei reclamații privind un anunț, administrația are dreptul de a elimina anunțul și de a bloca utilizatorul dacă acesta încalcă legea și condițiile de utilizare a site-ului
 20. Administrația site-ului nu poartă nicio responsabilitate pentru publicațiile utilizatorilor, dar are dreptul de a le șterge și edita.
 21. Sunt interzise agitația politică, religioasă, naționalistă și alte forme de agitație și insulte.
 22. Nu este permisă publicarea anunțurilor care vizează promovarea site-urilor publicitare (panouri de afișaj etc.)
 23. Toate reclamele interzise (plătite și gratuite) vor fi eliminate fără rambursare!
 24. Încălcarea regulilor de publicare poate duce la restricționarea accesului la site pentru o perioadă lungă de timp. Utilizatorul garantează că are vârsta legală pentru a încheia un contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu lei.md și garantează că nu îi este interzis să utilizeze/recepționeze astfel de servicii în temeiul legislației aplicabile sau al oricărui alt stat, inclusiv statul în care este rezident sau de pe teritoriul căruia utilizează serviciul.
 25. În cazul în care activitatea clientului este legată de plasarea anunțurilor publicitare ale terților, lei.md își rezervă dreptul de a solicita încheierea unui contract separat pentru plasarea anunțurilor publicitare ale clientului respectiv.
 26. lei.md își rezervă dreptul de a nu intra în corespondență cu utilizatorii site-ului.
 27. Accesul la informațiile personale ale utilizatorilorToate informațiile conținute în anunțurile trimise pe site sunt disponibile publicului, cu excepția parolei de acces la secțiunea personală a utilizatorului și a informațiilor conținute în acea secțiune.Accesul utilizatorului la modificarea informațiilor conținute în anunțuri se bazează numai pe numele de utilizator și parola unice selectate de utilizator în timpul înregistrării.Utilizatorul este de acord și înțelege că este responsabilitatea utilizatorului să mențină confidențialitatea parolelor asociate cu orice cont utilizat de utilizator pentru a accesa serviciile.Utilizatorul este responsabil pentru menținerea confidențialității parolelor asociate cu orice cont utilizat de utilizator pentru a accesa serviciile.Utilizatorul [email protected]
 28. Prin plasarea unui anunț pe site, sunteți de acord cu utilizarea materialului lei.md, cum ar fi: copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, modificarea și traducerea. Informația postată pe site-ul lei.md este considerată proprietate a site-ului lei.md, este interzisă reproducerea acesteia sau utilizarea ei pentru postarea pe alte resurse fără permisiunea scrisă a administrației site-ului lei.md.
 29. Condiții de răspundereUtilizatorul(agentul de publicitate) este pe deplin răspunzător față de toate persoanele, inclusiv față de lei.md și stat, pentru informațiile (anunțuri, reclame etc.) publicate pe site. În special, dar fără a limita următoarele, Utilizatorul este responsabil pentru:

– conformitatea conținutului informațiilor cu cerințele legislației, inclusiv cu legislația privind publicitatea, protecția consumatorilor, precum și cu alte reglementări, inclusiv cele internaționale;

– provocarea de daune (sănătății, proprietății, morale, reputației comerciale) oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv rezidenților din țări terțe, precum și autorităților publice și organismelor guvernamentale în legătură cu publicarea informațiilor;

– încălcarea drepturilor aparținând unui terț, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi de marcă, drepturi de autor etc.), cauzată de postarea de informații pe site-ul lei.md;

– fiabilitatea informațiilor postate;

– desfășurarea de activități fără documentele de autorizare necesare (permise, licențe, certificate etc.);

– alte nereguli.

lei.md nu are nicio obligație de confidențialitate cu privire la aceste informații, cu excepția cazului în care se convine altfel sau dacă legea aplicabilă impune acest lucru.

În nici un caz lei.md nu va fi răspunzătoare pentru orice daune, pierderi (inclusiv pierderi directe și indirecte de profit) sau cheltuieli suportate în legătură cu acest site web, utilizarea/neutilizarea acestuia, sau în legătură cu serviciul de postare a informațiilor pe lei.md.

lei.md își rezervă dreptul de a modifica informațiile de pe acest site fără notificare prealabilă.

Recunoscând natura internațională a internetului, utilizatorul acceptă responsabilitatea pentru respectarea tuturor reglementărilor și legilor locale referitoare la activitățile utilizatorului pe https://lei.md.